page-loader

İnternet ve WWW

internet,world wide web

İnternet, eskiden çok teknik ve büyük bir buluş olarak görülse de şimdilerde hayatın her anında kullandığımız, bizler için vazgeçilmez bir parça oldu. Hele pandemi döneminde uzaktan çalışma ve izolasyon kararlarıyla ister istemez herkesin hayatının tam merkezinde yerini aldı. Peki ama nedir bu internet?

İnternet nedir?

İnternet, inter ve net kelimelerinin birleşimiyle yani “ağlar arasında” anlamına geliyor. 1950’li yıllarda bilgisayarın gelişmesiyle, internet tarihi de yazılmaya başlanmıştır. TCP/IP transfer protokolü kullanılarak, bilgisayar ağlarının birbirine bağlanmasıyla elektronik iletişim ağı oluşmuştur ve bu da bizim günümüzde aktif olarak kullandığımız internettir.

Her yerde internete kablosuz ağ üzerinden bağlanabiliyor olsak da internet hizmeti yer altında döşenen kablo hatları aracılığı ile sağlanır. Wi-Fi, kablosuz internet, router adı verilen bir yönlendirici sayesinde kablo ağlarına bağlantı kurulur. Mesela akıllı telefon ile bağlantı kurmak istendiğinde kablo ağına bağlı olan bir baz istasyonuna ihtiyaç duyulur. İnternet ağı, yeraltına döşenen fiber optik kablolar ya da elektrik direklerine bağlı halde bulunan klasik kablolar ile sağlanır.

İnternet, client-server mantığıyla çalışan bir sistemdir. Sunucular birbirleriyle de etkileşim halindedirler ve internete doğrudan bağlantılı olarak çalışır. Tüm sunucular sabit internet protokolü yani statik IP adresine sahiptirler. IP adresleri sayesinde bilgisayarlar arasında bağlantı kurulur. Evde kullanılan bilgisayarlar doğrudan olmayacak şekilde internet hizmet sağlayıcısı ile internete bağlanır. Yani kablosuz internet bağlantısı kullanılır. Bu sebeple de evdeki bilgisayarlara istemci adı verilir. Servis sağlayıcısı tarafından sunulan internet hizmeti ile bilgisayar sunucunun sahip olduğu IP adresine bağlanır. Böylece kullanıcı internete erişim sağlar. Servis sağlayıcılarına örnek TürkTelekom, SuperOnline’I verebiliriz. 

Internet vs www

www(World Wide Web) ile internet sıklıkla karıştırılan kavramlardan. İnternet TCP/IP kullanarak bilgisayar ağlarını birbirine bağlar. Ancak www, internet üzerinde yayınlanan birbirleriyle bağlantılı hyper-text dokümanlarından oluşan bilgi sistemidir.

www nedir?

World Wide Web, HTML(hyper text markup language) ile oluşturulmuş, internet üzerindeki tüm kaynakların ve kullanıcıların birleşimidir; bilgi sistemidir. İnternet üzerinde veri ve bilgi paylaşımı yapılmasını sağlar. İçeriğinde metin, resim, video ve multimedia ögeleri bulundurulabilen bu sayfalara Browser üzerinden erişilir. Tim Berners-Lee tarafından geliştirilen www, ilk CERN’de kullanılmış ve günümüzde vazgeçilemezler listesinde ilk 3’te yerini almıştır.

Browser: Tarayıcı: Internet sayfalarına ulaşmamızı sağlayan yazılım ve programlar. Google Chrome, Internet Explorer örnek olarak verilebilir.

TCP/IP: TCP/IP TCP (Transmission Control Protocol) ve IP (Internet Protocol) protokollerinin birleştirilmesiyle oluşturulan internet üzerindeki bir iletişim metodudur. Bu metot sayesinde internete bağlanan tüm cihazlar birbirleri ile haberleşebilir.

HTML: Hyper Text Markup Language: Öncelikle bir programlama dili değil, işaretleme dilidir.(not programming language but markup language) HTML aracılığıyla, web sitesinde static olarak metin, link, multimedialarla zenginleştirilerek web sayfaları oluşturulabilir. Browserlarda yorumlanır edilir.

About the Author

admin
admin

You May Also Like

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir